woensdag 11 juli 2012

Onnaspeurbaar.

Dit leven is een vreemde zaak:
als ik in't ochtenduur ontwaak
dan is dat al gebeurd.
Ontwaken zelf blijft onbespeurd.

Hoe kom ik dan aan het idee?
Ik maak het van een ander mee
maar ken zelf alleen het waken.
Slaap laat zich niet genaken.

Ontwaken is de overgang
van blinde rust naar wetend leven.
Als ik dat zie dan is al lang
dat weten mij gegeven.

Waarom dan ben ik nog bang?
Want niets kan niets doen beven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten