woensdag 31 augustus 2016

TWEE

EEN

een

Ontdaan.

Als ik naar de dingen haak
volgt de zorg weldra.
Dan vergeet ik al te vaak
dat ik niet besta.

Als ik uit die droom ontwaak,
al is 't maar een tel daarna,
is het geen verloren zaak
wanneer ik verloren ga.

Want de dingen, in het rond,
zijn volledig ongegrond
waarin ik vanzelf uitmond
en dan is er slechts bestaan
van een toeschouwer ontdaan
zonder komen, zonder gaan.

donderdag 18 augustus 2016

Zelfbevrijd.

Angst en twijfel zijn een feit
maar ook die zijn zelfbevrijd

Gewonnen.

Deze strijd is al gewonnen
voordat hij zelfs is begonnen.

Steeds,

Als ik blijf bij wat er is,
is er nooit iets dat ik mis.
Alles wat ik nu niet zie,
is alleen maar fantasie.

Ik ben steeds in dit seizoen.
Daarvoor hoef ik niet te doen.

Synoniem.

Deze visie is ultiem:
"zijn" en "goed" zijn synoniem.